POJIŠTĚNÍ POSÁDKY


Chrání členy posádky od finančních ztrát v případě nehody s následkem smrti nebo trvalé invalidity a v případě potřeby záchrany členů posádky.