Seznam dokladů potřebných k likvidaci pojistné události:

Podrobný popis průběhu události (včetně data pojistné události), v angličtině (němčině), podepsaný všemi členy posádky
Fakturu za opravu s rozpisem materiálu a práce
Příjmový doklad o úhradě škody (= o zadržení části depozitu)
Smlouvu o pronájmu s vyčísleným depozitem
Seznam členů posádky - crew list
Bankovní údaje ve tvaru IBAN, SWIFT a jméno držitele účtu
Fotodokumentace pokud je dostupná


Při krádeži doplnit záznam z policie.


Při pojistné události s účastí třetí osoby (poškození cizí lodě, škodou způsobenou jinou lodí nebo poškození jiného majetku) záznam z kapitanátu i s vyjádřením ostatních účastníků nehody (skipperů dalších lodí).


Doklady prosíme zaslat v jednom dokumentu s přílohami mailem na adresu help@yacht-pool.sk a prosíme buďte připraveni na vyžádání předložit originál.