Proč uzavřít pojištění následné škody za charter?

Informativní interpretace & benefity

Existuje riziko, že na pronajaté lodi způsobíte škodu a loď nebude provozuschopná k termínu následujícího pronájmu. Pronajímatel může požadovat na základě nájemní smlouvy povinnost uhradit škodu vzniklou výpadkem následujících pronájmů.

Pojištění následné škody pokrývá oprávněné regresní nároky na náhradu škody, vzniklé v důsledku výpadku pronájmu, a to od čtvrtého dne následujícího pronájmu ve výši do 13.000 EUR.