HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PLAVIDLA


Havarijní pojištění pokrývá škody, které se mohou vyskytnout na vašem plavidle během plavby, na kotvišti, v přístavu nebo v suchém doku.

Některá z rizik krytých komplexním havarijním pojištěním Yacht-Pool jsou:

  • nehoda během plavby / navigace
  • požár, výbuch, úder blesku,
  • vloupání, krádež celého plavidla, zemětřesení,
  • škodlivé činy třetích stran,
  • doprava plavidla po souši,
  • poškození vybavení plavidla.