Ptáte se – odpovídáme

Otázka:
Na plavbě jsem způsobil škodu jinému plavidlu, moje zůstalo nepoškozené. Chartrová společnost mi zadržela kauci. Má na to právo? (Případ z 08/2016, nájem v Cro)

Yacht-Pool odpovídá:

Chartrové společnost poskytovatel chartru nemá nárok zadržet kauci, pokud nedošlo k poškození vlastního pronajatého plavidla. Škoda na jiném plavidle se reguluje ze zákonného pojištění plavidla, až v případě soudem prokázané hrubé nedbalosti má pojišťovna nárok žádat si náhradu od skippera. Tato je v tomto případě kryta pojištěním odpovědnosti, nikoli pojištěním kauce. V uvedeném případě z praxe po intervenci společnosti Yacht -Pool byla neoprávněně zadržena kauce vrácena na účet skippera.

 

————————————————————————————————————————————————————–