Nautický informační systém (CRO)

Nautický informačný systém ( nIS) – Chorvátsko.

Každoročně je na moři v Chorvatsku registrovaných více než 1100 nehod, v nichž jsou zapojeni plavci, potápěči, vůdci malých plavidel a jachet nebo posádky lodí. Asi 400 z těchto případů vyžadují intervence přístavních kapitanátů, center pro vyhledávání a pomoc osobám na moři a jiných záchranných složek. Nejvíce volání přichází v letním období během turistické sezóny. Nejčastějším důvodem intervenci sou nezpůsobilost plavidla na plavbu (závada na motoru, kormidla, lano namotané v propeleru) a kolize – kontakt s pevninou nebo s jiným plavidlem.

Analýzy ukazují, že nejčastější příčinou je zanedbání prognózy počasí, náhlé bouře a změny počasí, nedostatečně nautické zkušenosti, neadekvátního vybavenost plavidla. Smrtelné případy se v největší míře se týkaly potápěče, často byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí plavidla nebo se týkaly extrémních sportů na vodě, ale i plavce. Zatímco nejčastější případy se staly v letní sezóně, během zimy může být i nejmenší chyba na moři fatální.

Pro zrychlení a zefektivnění komunikace s osobami na moři, pro zvýšení jejich bezpečnosti a také pro zlepšení jejich přístupu k užitečným informacím Chorvatské Ministerstvo námořnictva vyvinulo aplikaci pro smartphony – nautický informační systém – NIS.
Je určena pro kapitány komerčních lodí, skippery rekreačních plavidel rybářských člunů a potápěče. Stažení aplikace je bezplatné. Systém je vytvořen tak, aby zaregistrován narazili věděli v každém okamžiku podat přesně lokalizované hlášení ať už s cílem zvýšení vlastní bezpečnosti (například zaslání rychlého volání o pomoc s přesnou lokalizací).
Tím se zkracuje čas potřebný na reakci služby zajišťující pomoc na moři a zjednodušuje se i identifikace viníků v případě přestupků, porušení zákona a při kolizí na moři.

Uživatelé mají vzhledem k jejich aktuální polohu k dispozici přesně potřebný údaj o podmínkách plavby na moři, ale také o  důležitých kontaktech na nejbližší kapitanátů, policii, záchranné složky a pomoc na moři, barokomory, benzívové pumpy, supermarkety, kotviště, restaurace, mariny.

Aplikaci NIS si můžete beplatně stáhnout do svého smartphonu. K aktualizaci dat je třeba připojení na internet. Když nemáte přístup na internet, aplikace NIS pro spojení se službou pomoci a záchrany na moři může využívat komunikace prostřednictvím SMS zprávy a tel. hovoru na 195. Se zprávou automatiky zašle i aktuální polohu plavidla, které vyslalo žádost o pomoc, což značně urychluje reakční čas záchrany a pomoci.
Aplikace zajišťuje a nabízí i 24 hod aktualizovanou předpověď počasí na bázi aplikace ALADIN a údajů DHMZ.
Údaje o znečištění moře můžete zaslat spolu s videem nebo fotografií a s lokací události.

OBSAH APLIKACE NIS:
– Volání / SMS na bezplatné číslo 195 služby záchrany a pomoci na moři s údajem o momentální poloze.
– Hlášení přestupky při provozu plavidel na moři – s možností přiložení fotky nebo video záznamu.
– Předpověď počasí pro jachtaře a osoby plující po moři (teplota vzduchu, tlak, směr a síla větru, vlny, oblačnost).
– Pravidla plavby
– Výbava plavidla, jízdní řád v přístavech, předcházení kolizím na moři,
ochrana životního prostředí, informace o nebezpečných objektech na plavební dráze, informace pro potápěče, pro plavce, rádio – služba)
– Užitečné kontakty:
Pomoc na moři, kapitanátů, barokomory, komerciální služby záchrany majetku, velvyslanectví, pobřežní rádio stanice, služba první pomoci ..)
– Přístavy a kotviště (údaje o marínách, kotvišťích, čerpacích pumpách, hraničních přechodech na moři)

Aplikace je dostupná i v české jazykové verzi.