POJIŠTĚNÍ PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA – protože „normální“ pojištění odpovědnosti skippera v některých případech nestačí!

Rádi bychom Vás upozornili na zvláštní riziko, které skippeři v některých případech nerozpoznají, a nabídli Vám řešení problému. Zaměřujeme se na skippery, kteří jsou nějakým způsobem odměněni za svoji skipperskou činnost, ať už přímo v peněžní formě nebo prostřednictvím jiné odměny. Do této kategorie spadají například skippeři, kteří si sami organizují charter a do ceny zahrnují odměnu za vedení lodě nebo uskutečňují transfery jménem jiných osob či školení za poplatek.

Je třeba poznamenat, že normálně pojištění odpovědnosti skippera pokrývá pouze riziko pro rekreační skippery. To však neplatí, pokud skipper vede loď z jiných důvodů. Tato námitka může být – v závislosti na situaci v konkrétním případě – vznesena vůči pojištěnci a může vést k úplnému odmítnutí pojistného krytí.

Abychom se tomuto riziku vyhnuli hned od začátku, vyvinuli jsme vlastní soubor podmínek, který je přesně přizpůsoben této problematice.

Hranice mezi „rekreačním“ a „komerčním“ skipperem mohou být nejasné. Právě toto riziko jako pojistitel často nechceme akceptovat, protože škody z odpovědnosti mohou někdy vyžadovat značné částky peněz. Čím vyšší částka, tím pravdivější je tvrzení, že pojišťovny platí pouze za to, co musí. A proto musí být podmínky předem odpovídajícím způsobem stanoveny. Před uzavřením pojištění je třeba zkontrolovat, zda Vaše skipperská činnost spadá komerční oblasti. Pokud je to Váš případ, pak je pro vás „Pojištění profesionálního skippera“ tím pravým plánem pojistného krytí.

Pokud si jako skipper pořádáte charter sami a do ceny zahrnujete i náklady za svou práci (t. j. prodáváte charter dražší, než byl původně zakoupen externě), spadáte do kategorie organizátora, což také výrazně rozšiřuje rozsah odpovědnosti.

Pro další informace jsme Vám kdykoliv k dispozici!