Rozpoznat prozíravě nebezpečí, vhodně je odvrátit, ušetřit čas a peníze a ušetřit si mrzutosti!

Ukazuje se to v každé sezóně: existují škody, které se znovu a znovu opakují. Mnohá nebezpečí člověk „vlastně“ zná, nemáme je ale stále na paměti. Chceme Vás na tyto typické situace a nebezpečí upozornit, abyste se na ně mohli odpovídajícím způsobem připravit. Nejenže tím zabráníte škodám, vyhnete se také kritickým situacím, které by Vás a Vaši posádku mohly přivést do vážného nebezpečí.

 

Dbejte rad v následujícím katalogu a vyhněte se škodám, zbytečným zlostem a nákladům, stejně jako vážným rizikům zranění pro Vás a Vaši posádku!

 

Převzetí jachty

✓ Odpovědnost za jachtu spočívá od okamžiku převzetí na skipperovi. Proto: žádný spěch! 100% důkladné převzetí lodi je naprosto nezbytné!

✓ Vyhněte se nedorozuměním, případně neprávem zadržené kauci tím, že zaznamenáte všechny již existující škody:

 • Přezkoumejte, nejsou-li někde zvenčí či zevnitř škrábance a optické vady (na nábytku a podlaze, na laminátových površích lodě – tedy gelcoatu, ze všech stran na trupu lodi, na bimini, sprayhoodu, dinghi, na luknách)
 • Zeptejte se na podvodní fotografie, které byly pořízeny po poslední plavbě.
 • Otestujte nejen plachty, nýbrž také funkčnost kotevního vrátku.
 • Přepočítejte záchranné vesty, stejně jako záchranné kruhy a lana.
 • Je velmi smysluplné zdokumentovat současný stav fotografiemi na mobilní telefon, protože soubory obsahují datum vzniku.

 

✓ Skipper potvrdí v předávacím protokolu zjištěný stav lodi. U škod, které budou nově zjištěny po návratu z plavby, bude pronajímatel ze svého pohledu usuzovat, že vznikly během Vaší plavby.

✓ Zaškolení posádky a bezpečnostní pokyny (zaznamenat do lodního deníku): Vysvětlit všechna místa a situace, které s sebou nesou hrozbu škody, podle tohoto katalogu. Upozornit na zvláštní nebezpečí: možný pohyb ráhna, nutnost opatrnosti při práci s lanem, zejména na vazácích a vinšnách.

 

Vrácení jachty

✓ Nahlaste všechny problémy na jachtě, které vyvstaly v průběhu plavby, hned při vracení. Škody by měly být na základnu nahlášeny bez prodlení.

✓ Vycházíme z toho, že nahlásíte námi pojištěné škody, které jste zaviněně způsobili, i pokud nejsou patrné.
Pokud byly škody způsobeny chybným jednáním skippera nebo posádky, budou námi (za předpokladu odpovídajícího pojištění) převzaty.

✓ Zadrženou kauci prosím obratem nahlásit u YACHT-POOLu.

✓ Trvejte na řádném předání lodi s protokolem a poznámkou, že později zjištěné škody nebudou akceptovány.

 

Motor: Zkontrolovat stav oleje

✓ Všechny motory lodí spotřebovávají motorový olej. Pravidelné kontroly hladiny oleje předcházejí škodám!

✓ Proberte kontroly s pronajímatelem. Dodržujte pravidlo denní kontroly v průběhu celé plavby!

✓ Poškození motoru jsou drahá – to neplatí pouze pro motorové čluny – a většinou nejsou pojištěná.

 

Motor: Přehřátí v důsledku nedostatečného chlazení

✓ Při převzetí lodi by Vám mělo být vysvětleno vše ohledně motoru i výfuku (správný zvuk, průtok vody z výfuku).

✓ Mějte vždy na očích ukazatel teploty a výstup vody.

✓ Při přehřátí ihned vypnout a zkontrolovat motor.

✓ Častým důvodem je: poškození impelleru čerpadla nebo vniknutí plovoucích předmětů do přívodu studené vody.

Obě příčiny se dají zpravidla identifikovat docela jednoduše, aniž by bylo zapotřebí nářadí:

a) Plovoucí předměty / dnový ventil: Otevřete při vypnutém motoru víko filtru mořské vody v motorovém prostoru a nalijte tam vodu. Voda musí volně a rychle odtéct k dnovému ventilu. (Pokud ne: ucpání).

b) Impeller: Otevřete při vypnutém motoru filtr mořské vody v motorovém prostoru. Zavřete dnový ventil. Naplňte nádržku filtru vodou (ta v něm nyní zůstane). Nastartujte motor. Voda musí být ihned a rychle (během 1-2 vteřin) odsána. (Pokud ne: poškození impelleru, vyměnit.) – Nezapomenout opět otevřít dnový ventil!

 

Motor: Klíč zapalování, popřípadě vypínač on / off

✓ Nikdy při běžícím motoru nepoužívejte klíč zapalování, popř. vypínač.

✓ Nikdy při běžícím motoru neotáčejte hlavním vypínačem baterie (mohl by se rozbít regulátor alternátoru).

✓ Po vypnutí motoru nezapomeňte vypnout zapalování buď stisknutím tlačítka „Off“, popřípadě

✓ otočením klíčku v zapalování o polohy vypnuto, jinak se vybíjí baterie. Pozor na tuto častou chybu! Tímto způsobem nadoraz vybitá baterie se zpravidla zničí!

 

Velmi častá příčina škod: Poškození převodovky a vrtule lany ve šroubu

✓ Jsou-li lana / řetězy v blízkosti šroubu: Vždy okamžitě vyřadit (volnoběh)! (Např. v přístavu nebo při kotvení.)

✓ Pozor na tenká nylonová lanka rybářů.

✓ V krajním případě: potopit se a nožem odstranit lana. Ale –

✓ POZOR: nikdy se nepotápět v bezprostřední blízkosti přístavu (to je např. v Chorvatsku přísně zakázáno!)

✓ I když bude vrtule opět uvolněná, může stále nastat drahá škoda, pokud došlo k porušení ve spoji mezi vrtulí a hřídelí, nebo k poškození těsnění převodovky.

 

Pohon a převodovka

Rozdíl mezi pohonem typu Sail-Drive a pevnou hřídelí s pevnou vrtulí nebo vrtulí se sklopnými listy

✓ Jachty se Sail-Drive a pevnou vrtulí: Při plachtění nechat hřídel, aby se s pohybem jachty protáčela (jinak se může zablokovat převodovka). Jachty s pevnou hřídelí a sklopnou vrtulí: Dát zpětný chod, aby se listy vrtule sklopily, a tím se hřídel zastavila, to je šetrnější pro ložiska.

✓ Nikdy neřadit s vynaložením velké síly.

✓ Při změně z chodu dopředu na zpětný chod vždy nechat krátkou pauzu.

✓ DŮLEŽITÉ: U jachet s pevnou hřídelí a pevnou vrtulí může být po volnoběhu motor opět nastartován až tehdy, když již loď téměř nepluje, jinak by byl tlak na vrtuli příliš velký.

 

Zpětný chod – nebezpečí škod na kormidle

✓ Při zpětném chodu dobře držet kormidlo a jet pomalu.

✓ Pozor: Na list kormidla bude voda proudit „ze špatné strany“, díky čemuž se může kormidlo vytrhnout z ruky. Následkem jsou drahé škody na mechanice kormidla a hydraulice autopilota!

✓ Nejlépe nastavit kormidlo zpočátku do střední polohy, přidat trochu plynu (až se loď uvede do pohybu), pak plyn ubrat a řídit.

 

Plachtění se zapnutým motorem

✓ Motory nejsou při náklonu větším než cca 15 % dostatečně promazávány.

✓ Plachtit při silném větru s hlavní plachtou a s běžícím motorem může být pro motor smrtelné!

✓ V případě nouze, ale pouze krátce, plachtit se zrefovanou rolovací kosatkou a motorem.

✓ Poškození motoru způsobená nedostatkem oleje jsou drahá a zpravidla nebývají pojištěná.

 

Plachty: systém rolování hlavní plachty – poloha aretovací páčky

✓ Při obsluze systému rolování hlavní plachty dávat stále pozor na polohu aretovací páčky.

✓ Nastavení páčky (jen) při vytahování plachty: „free“! Poté okamžitě znovu nastavit na polohu „uzamčeno“!

✓ Také po refování vždy znovu nastavit na polohu „uzamčeno“ (jinak bude na lanu příliš mnoho tlaku).

✓ Při svinování plachty otevřít oba uzávěry volných konců lan a rolovat stále tak, aby se stěžňová vinšna při svinování točila ve směru hodinových ručiček (jinak se plachta svine obráceně a zasekne se).

✓ V případě, že byly použity pásky na zadním líku a nejsou před srolování hlavní plachty rozvázány, může při novém nasazení plachty dojít k zablokování a poškození plachty.

 

Plachty: systém rolování kosatky

✓ Nesprávně použitý výtah kosatky může vést ke zlomení předního stěhu (přetížení!).

✓ Příliš povolený výtah kosatky se může při svinování nebo vytahování plachty namotat okolo horního kování rollfocku. Pokud se v důsledku toho otočí přední stěh, může se vytrhnout (především při použití vinšen). Možné následky: pád stěžně!

✓ Kontrolujte často napnutí výtahu kosatky (snadno se přehlédne, že se povolil).

✓ Pozor: Důvodem odporu při rolování kosatky může být kromě chybějícího napětí výtahu také přimotaný výtah spinnakru.

✓ Rollfock kosatky vždy ovládat podle citu (nejlépe bez vinšen).

✓ Při svinování geny držet otěž rollfocku v lehkém napětí. Tím se vyhnete zamotání v rolovacím mechanismu.

 

Plachty: Třepetání zadního líku geny

✓ Čas od času zkontrolovat zadní lík geny!

✓ Rolovací gena předpokládá vždy precizní nastavení pozice vozíku otěží přední plachty. Čím větší je plocha plachty, tím dále vzadu musí být vozík a obráceně. To znamená, že při refování musí vozík postupně putovat směrem dopředu.

✓ Při předobočním větru je ideálního nastavení vozíku dosaženo, když mají spodní a zadní lík přibližně stejné napětí.

✓ Díky zvláštnímu střihu rolovací geny oproti normální geně se zadní lík v horní třetině na všechny kurzy větru častěji třepe. Náprava: Přitáhnout otěže těsněji nebo posunout vozík otěží více dopředu. (Nepřitahovat pásky na zadním líku. Brzdí!)

✓ Optimální nastavení vozíku a otěží je šetrnější k plachtám a loď pluje rychleji.

 

Plachty: Asymetrický spinakr

✓ Před nasazením a stažením asymetrického spinakru vždy připravit k použití výtah spinakru (volně od předního pně). Jinak hrozí nebezpečí odtrhnutí výtahu při svinování či vytahování geny.

✓ Asymetrický spinakr je plachtou na mírný vítr, proto by ho měla necvičená posádka začít stahovat nejpozději při větru o síle asi 10 uzlů. Pokud to neudělá, hrozí drahá poškození plachty!

 

Plachty: Plocha plachty

✓ Dávejte pozor, aby byla plocha plachty přizpůsobena počasí. Neboť více plachty neznamená vždy větší rychlost. Může tomu být i právě naopak.

✓ Refujte včas podle příslušných podmínek.

✓ Škody na plachtách jsou často způsobeny předimenzovanou plochou plachty.

✓ Každý rok dochází k těžkým zraněním a vysokým věcným škodám halsováním:

Při hodně povolené otěži vždy použijte pojistnou otěž, která se připevňuje na samém konci ráhna. Lano by mělo být provlečeno v úchytu co nejvíc na přídi a vedeno zpět do kokpitu a uchyceno na vinšně.

 

Nasazování lana na vinšny

✓ Lano na vinšnu nasadit nejlépe čtyřmi (!) závity, aby byly přitažlivé síly zachyceny v bubnu vinšny a nešly rovnou na malou kovovou ručičku, která nechává odvíjet otěž (jinak se ručička zlomí).

✓ Pozor: Dávejte si pozor na prsty, když pokládáte otěž kolem vinšny. Držte od ní prsty dál. Je to nebezpečné, když se do otěží dostane tah, především při uvolnění otěže.
Toto je velmi důležitý bod, upozorněte na něj členy posádky co nejdůrazněji.
Zhmoždění prstů při nepozornosti jsou stále se opakujícími nehodami.

 

Autopilot

✓ Autopilot je nejlepší oporou při dlouhých plavbách s motorem (např. při bezvětří).

✓ Plujete-li s plachtami, používejte autopilot opatrně podle schopností jednotlivých typů autopilota: Některé autopiloty se mohou při silném tlaku na kormidle a nárazech vln na kormidlo poškodit.

✓ Autopilot spotřebovává hodně proudu – který večer chybí na kotvišti! Stále sledujte napětí baterie!

 

Poznámka k plotru a námořní mapě

✓ GPS plotr NENÍ mapa, jak si mnozí myslí, a nenahrazuje ji. Je to pouze pomůcka. Údaje mohou být nepřesné.

✓ Škody, které vzniknou v případě navigování bez mapy, může pojišťovatel odmítnout (prohřešek vůči povinnosti pečlivosti, porušení závazku). Dokumentujte alespoň čas od času v mapě tužkou pozici, čas a kurz.

 

Dnové ventily

✓ Dnové ventily (mimo těch motorových) a lukny nechávat při plavbě na plachetnici vždy zavřené!

✓ Lze tak zabránit nebezpečnému vniknutí vody.

 

Lukny

✓ Velmi časté škody: Lukny se rozbíjejí a prohýbají, pokud se na ně šlápne, nebo když jsou otevřené a zasekne se v nich otěž.

✓ Pozor! Pokud je lukna pootevřená a leží na páčce uzávěru, stačí malé silnější zatížení, aby se páčka ohnula nebo zlomila.

✓ Poškození páčky se zabrání tím, že ji po otevření necháte v pozici „plně otevřeno“.

 

Toaleta na palubě

Při převzetí jachty: nechat si předvést bezvadné (!) fungování a všechna WC jednou spláchnout. Ucpané toalety jsou totiž stále se opakujícím problémem. Obzvláště k vzteku, pokud člověk tento problém sám nezpůsobil, ale převzal po svém předchůdci.

✓ Nechte si vysvětlit fungování fekální nádrže, která v zátokách zůstává zavřená a otevírá se pouze na volném moři.

✓ Před každým použitím toalety s manuálním splachováním jednou zapumpovat.

✓ Po použití alespoň 15-20krát zapumpovat, abyste se ujistili, že v pumpě nebo ve ventilu nezůstaly žádné zbytky.

✓ Do toalety na lodi nikdy nepatří papír nebo pevné předměty!
Dodržujte námořnické pravidlo: nic, co nebylo snědeno nebo vypito, nepatří do záchodu!

 

Nádrž na vodu – nádrž na naftu

✓ Pozor: V žádném případě nesmíte zaměnit nádrž na vodu a na naftu. Upozornit posádku! Stává se vcelku často!

✓ Pokud se toto stane, nestartovat motor a okamžitě na místě požádat pronajímatele o instrukce.

 

Nafukovací člun (dinghi) a jeho motor

✓ Člun nikdy netáhněte za jachtou, protože by se lano mohlo přetrhnout nebo by se mohl poškodit úchyt.

✓ Člun s nasazeným motorem nikdy netáhněte za lodí, ani při menší rychlostí (např. v přístavu).

✓ Nikdy člun netáhněte přes útesy nebo kamenité pláže (nebezpečí poškození).

✓ Nespouštějte Dinghi z očí, když se vylodíte. Obzvláště v noci.
Nebezpečí krádeže je velké.

✓ Pokud se vrtule motoru dotkne země, přetrhne se bezpečnostní závlačka hřídele.

Pokud máte k dispozici náhradní závlačku (která se nejčastěji nachází u sady nářadí závěsného motoru), dá se to snadno opravit přímo na palubě. Člun s nefunkčním motorem je nebezpečný.

 

Zbrzdění pohybu jachty

✓ Ke zbrzdění jachty nebo zabránění nárazu do jiné jachty nebo mola použijte vždy fendry. Nikdy nebrzděte loď rukama, ani nohama, je to velmi nebezpečné (nebezpečí zhmoždění!), proto se tomuto způsobu bezpodmínečně vyhněte!

✓ Nikdy netlačit na relingové lanko nebo sloupky relingu. (Sloupky se ohnou a zlomí!).

✓ Při instruktáži posádky na toto ještě jednou výslovně upozornit!

 

Manévry v přístavu a při kotvení, Vyhněte se nasednutí na dno

✓ Před začátkem plavby se na základně informujte o mělčinách a dalších nebezpečných místech v oblasti.
Poznamenejte si rady do námořní mapy.

✓ Informujte se o kalibraci echolotu:
a) Měření od vodní hladiny: odpovídá hloubce v mapě (vzít ohled na příliv a odliv!).
b) Měření pod kýlem: často u jachet z „bezpečnostních důvodů“. Vidíte zde, kolik vody zbývá pod kýlem, což je s ohledem na plánky přístavu často matoucí.

✓ Při VŠECH manévrech s lodí dbejte možných poškození trupu (i ze strany).

✓ Pozor také vždy při vplouvání a vyplouvání z přístavu!

✓ Pozor při manévrování na kotvištích a v přístavech: Zde se škody stávají nejčastěji.

✓ Pozor při couvání v přístavech a zátokách: Hloubkoměr je pod přídí a ukazuje dostatečnou hloubku, zatímco kormidlo už tře o zem. Pořádně se dívat!

✓ Při couvání k molu mějte vždy zavřenou koupací plošinu!
Může dojít k drahým škodám, které budou v tomto případě pokládány za škody způsobené hrubě nedbale!

 

Obuv na loď

✓ Vhodné boty na loď: s jemně profilovanými světlými gumovými podrážkami.

✓ Nevhodné: Tmavé podrážky (tmavé čáry na palubě), kožené podrážky, podpatky. V hrubě profilovaných podrážkách může uváznout kámen, který poškodí palubu a podlahu kajut.

YACHT-POOL Vám přeje příjemnou a bezpečnou plavu stejně jako stále (alespoň) stopu vody pod kýlem!

 

Ještě pár tipů:

K zásadám dobrého námořnictví a zodpovědnosti vůči posádce patří vysvětlit členům posádky také pojištění charterových rizik.

YACHT-POOL, průkopník v oblasti pojištění charteru, nabízí následující pojištění:

 • Pojištění odpovědnosti skippera
 • Pojištění nehod pro skippera a posádky
 • Pojištění kauce
 • Rozšířené pojištění následných škod
 • Rozšířené pojištění odstoupení od charteru (storna)
 • Pojištění pro profesionální skippery (učitele jachtingu, kapitány, kteří pronajímají na svých lodích kajuty atd.)

Více informací: www.yacht-pool.com