Je skipper OPRAVDU vždy VINNÝ za škody na lodi?

Následující článek je příkladem jedné z mnoha situací, kdy je depozit skippera neoprávněně zadržen, protože škody nastaly z důvodu zanedbáním údržby či konstrukční vadou.

Je skipper principiálně zodpovědný za všechny škody vzniklé v průběhu charteru? Za škody zapříčiněné nedostatečnou údržbou či výrobní vadou jsou zodpovědné charterového společnosti. Je to součástí rizika poskytovatele chartru vyplývajícího z provozu chartru. Samotný skipper (a jeho posádka) je odpovědný za škodu, která vznikla výlučně jejich zaviněním na jimi chartované lodi. Stejně skipper není odpovědný za škodu způsobenou přírodními silami jako například poškození elektroniky po zásahu bleskem. Tyto informace by měl mít každý skipper při přebírání lodi.

Jaká je skutečnost? Mnoho charterových společností má v tomto případě jiný pohled na věc. Předpokládají, že plavidlo musí být vráceny ve stejném stavu v jakém ho klient přebral a více méně jasně to stanoví i podmínky ve smlouvě. Nicméně není to zcela tak. Tento názor potvrdil i rakouský soudní dvůr když charterová společnost rozhodla soudit se skipperem a jeho posádkou poté, co se při plavbě genoa dotkla radaru namontovaného na stěžni a zapříčinila jeho pád na palubu. Naštěstí nedošlo k újmě na zdraví žádného člena posádky. Ve finálním verdiktu soud informoval dotyčnou společnost, že klauzule v charterové dohodě, která stanoví, že loď musí být vrácena ve stejném stavu v jakém byla předána, jasně znevýhodňuje klienta. Ten se zavazuje být zodpovědným za něco, co přesahuje jeho kompetence. Taková klauzule ve všeobecných podmínkách charterových společností (která se vyskytuje v podmínkách běžně) je tedy neplatná.

Následující příklad je dokonce ještě dramatičtější: Skipper M., uznávaný profesionální skipper s více než 50 000 odplutím mílemi se rozhodl v přístavu Puerto de la Restinga na El her udělat rutinní prohlídku lodě (Dufour 560) a jeho nález byl překvapivý! Upevňovací šroub předního stehu byla prorezavění a zlomená a sotva držela na místě. Při nejmenší změně zátěže by mohlo dojít k uvolnění a pádu stěžně. Zanedbání údržby je v tomto případě jasně patrné. Šroub byl zkorodovaný, za což nemůže nést odpovědnost posádka ani skipper. YACHT – POOL pomohl skipperovi pod hrozbou soudního procesu s charter společností, aby vrátila kauci, nakolik nemohl být zodpovědný za špatný technický stav lodi.

Může charterová společnost uvádět v charter smlouvě podmínky, které jsou jednostranně výhodné / nevýhodné? Platí pravidlo: všeobecné – opakující se standardní smlouvy, jako je například charterová smlouva musí být v souladu s platnými zákony.

Není to ale příliš komplikované obrátit se v tomto případě na zahraniční soud? Je dobré pokud charterový klient a společnost sídlí v jedné zemi a jejich proces může proběhnout na domácím soudu. Běžně se ale stává, že se jedná o zahraniční společnost, což věci mírně komplikuje. Pravidla ochrany evropských spotřebitelů stanoví, že soukromý skipper má právo na proces v rodné zemi, v případě, že spotřebitel stejně jako charterová společnost jsou původem ze země EU.

Je takové chování běžné v charterovém průmyslu?

Abychom byli objektivní třeba přiznat, že takové společnosti lze nalézt v každém odvětí. Nelze tedy dělat obecné závěry. Na druhé straně, po evidenci tisíců stížností musíme smutně konstatovat, že podobné postupy nejsou v některých charterových společnostech ničím neobvyklým.

Může skipper udělat něco aby minimalizoval riziko? Mnozí skippeři mají znalosti o tomto problému a ptáte se: „Máte k dispozici černou listinu těchto společností?“ Postupy těchto společností evidujeme. Tyto společnosti určitě nenajdete na seznamu námi „prověřených a doporučených“ charter společností. Tento seznam zahrnuje charter společnosti – fleet operátorů, které byly ověřeny nejen námi ale i našimi zákazníky.

Charterové společnosti, za kterých finanční bezpečnost ručíme a s nimiž spojujeme naše jméno, mohou být rozpoznány na základě známky kvality: „CHECKED & TRUSTED by YACHT-POOL“. Každá charterová společnost, „fleet operator“ má stejné právo požádat o udělení známky, přičemž není podmínkou aby lodě dané společnosti byly pojištěny v YACHT-POOL. V současnosti již mnozí zákazníci postupují při výběru charter lodi právě podle tohoto kritéria.

Yacht- Pool v ochraně jachtaře jde ještě dál. Běžné charter smlouvy obsahují řadu sporných či dokonce nebezpečných klauzulí založených spíše na spekulacích než na férovosti a vzájemné důvěře. 0bčas zahrnují „soukromé dohody“, výhodné pro tvůrce podmínek, které však nejsou pokryty pojištěním. Z tohoto důvodu vytvořil YACHT-POOL „International Terms & Conditions“ of the Charter Fairtrag, které jsou stejné a fér pro charterové společnosti, tak i pro zákazníky. Lze je zdarma stáhnout a používat v kterémkoliv charter – relevantním jazyku (www.charterfairtrag.de). Přibližně 30 předních charterových společností již využívá tento produkt a nové stále přibývají. Hodnota charterových lodí neustále stoupá stejně i jejich technické vybavení, s tím narůstá i hodnota škod. Rozumní skippeři by nikdy neměli slepě podepsat charterový kontrakt, ale naopak trvat na charter podmínkách YACHT-Pool. Tímto způsobem nejsnáze předejdete dohadům, co se skrývá ve vaší charter smlouvě a možná i zbytečným soudním procesem.

zdroj: www. yacht-pool.sk