Príbeh Yacht-Pool

 

YACHT-POOL založil v roce 1976 Dr. Friedrich Schöchl, který dosud společnost vede. Zakládajícím podnětem a udržitelným motorem růstu YACHT-POOL byly a jsou mezery v informacích a znalostech o námořních a právních rizicích skipperů lodí a vlastníků jachet, které jsou shrnuty v novém vydání jeho knihy „Odpovědnost skippera – jeho práva, jeho povinnosti“, kterou je možné objednat v YACHT-POOL (v němčině).

Jako aktivní námořník a přes rodinné vztahy byl Dr. Friedrich Schöchl vždy ve spojení s jachtingem. Počátkem 60. let bratři Schöchlovi postavily první dřevěné lodě v rodinném tesařství. Loděnice Sunbeam je dnes světově známá pro své kvalitní jachty.

Brzy Friedrich Schöchl, který měl doktorát v oboru podnikové administrativy, zjistil, že mnohé pojistné smlouvy pro lodě, které byly v té době běžné, měli výrazné mezery v pokrytí a právní nejistoty v neprospěch skipperů – mnoho zákazníků společnosti Sunbeam nahlásilo špatné zkušenosti s pojistiteli, protože pojistné podmínky majitelů je velmi znevýhodňovaly. V případě pojistné události se pojištěný ocitl sám proti právním oddělením pojistitele. Dr. Schöchla to zlobilo a hledal řešení problému.

Řešením by však neměly být jen lepší tarify: Friedrich Schöchl měl na mysli něco zásadně nového a jedinečného: v roce 1976 založil YACHT-POOL jako „pool“ (seskupení) majitelů jachet a skipperů „, aby vyvážil asymetrický vztah mezi vlastníky a kapitány lodí a silnými pojišťovacími společnostmi.

YACHT-POOL se postupně stal seriózním partnerem pro pojišťovny. To umožnilo společnosti YACHT-POOL prosadit a implementovat vlastní vyvinuté pojistné podmínky v zájmu zákazníků.

Na rozdíl od jiných makléřů nebo pojišťovacích agentů, YACHT-POOL důsledně obrací zásadu, podle níž většina pojišťovacích společností pracuje:

Místo toho, aby zákazníci hledali pojištění, se společnost YACHT-POOL od začátku zaměřovala na potřeby zákazníků a na jejich základě vyvinula vhodné koncepty pojistného krytí. S tímto produktem pak oslovili pojišťovny, které byli ochotné a schopné snášet tyto nové rizika.

Velkým úspěchem bylo zavedení „krytí všech rizik“ (vše, co není vyloučeno, je pojištěno), které bylo v každém ohledu daleko dokonalejší než dosud obvyklé „krytí jednotlivých rizik“ (pojištěné je pouze to, co je explicitně vyjmenované).

Dalším úspěchem YACHT-POOL je produkt pojištění odpovědnosti skippera, které se dnes stalo samozřejmostí téměř pro každého skippera. Všechna ostatní chartrová pojištění, které jsou dnes běžné, pocházejí také z dílny YACHT-POOL.

YACHT-POOL nadále vyvíjí a zdokonaluje všechny své pojistné a servisní produkty podle potřeb z praxe. Rizika dnes snášejí silní a dobře známí mezinárodní pojistitelé. Vše od vývoje produktů a politiky až po správu pojistných událostí je však pod kontrolou YACHT-POOL.

Tato koncepce služeb zaměřených na praxi je důvodem, proč je společnost YACHT-POOL v současnosti jedním z hlavních evropských pojistitelů pro charterové skippery, majitele a provozovatele charterových flotil a je zastoupena v mnoha zemích od Finska po Řecko s vlastními pobočkami, s kvalitními znalci a odborníky.

YACHT-POOL – více než pojištění!