Kdybych to věděl dřív!

Vážení klienti, přátelé skippeři, v těchto týdnech mnozí začínáme svou první plavbu sezóny 2019.

Abyste si nemuseli po plavbě říkat „kdybych to vědel dřív!“ připravili jsme pro Vás důležitá témata, které vám – pokud je zohledníte před plavbou – mohou ušetřit spoustu peněz, času a problémů!

144.655, – € dodatečná platba za týdenní charter – aktuální právní případy pojištění odpovědnosti skippera.

Skipper je odpovědný za jakoukoli škodu, kterou zaviní jiným.

Častou otázkou je: Kdy je skipper vinen? A kdy je řízení skippera považováno za „hrubou nedbalost“? Hrubá nedbalost je pojem velmi relativní. Předpokládá se, že ačkoli i když jste vypluli jen na dovolenkovou plavbu, jako skipper jste odpovědný za odborné vedení plavidla, vaše znalosti osvědčuje kapitánská licence. Zkoumání, zda se jednalo o „běžnou“ chybu, nebo „hrubou nedbalost“ probíhá pro jednotlivé případy velmi specificky a nedá se definovat obecně. K stanovení rozsahu viny, když se případ posuzuje, se vyjadřují znalci a často rozhodne i schopnost a znalost problematiky při právní obhajobě před soudem.

Jaký je pro vás rozdíl?

Pokud se jedná o „běžné škody“, pojistné plnění nastává prioritně z pojištění charter lodi (vycházíme z předpokladu, že charter společnost má lodě řádně pojištěny, což však také nemusí být vždy a všude pravidlo, běžně se setkáváme s podpojištěním lodí). Pokud však pojistitel charter lodi posoudí vaše jednání za „hrubou nedbalost“ může v regresním řízení vyžadovat plnou hradu škody – až do celkové hodnoty lodě!

Charterový skipper v tomto případě musí hájit svou nevinu – na vlastní náklady, před zahraničním soudem v dlouhotrvajícím řízení – a úroky z prodlení se platí za každý den, který uplynul. Přestože se ukázalo, že obvinění je nepodložené, kapitán musí nést značné soudní výlohy. Situace, kterou by nikdo z nás nechtěl zažít a která by pravděpodobně ohrožovala existenci většiny lidí.

Takové případy jsou bohužel poměrně časté.

V minulé sezoně jsme viděli několik případů, kdy skipper dostal výzvu k regresní platbě od kasko pojistitele charterové lodi a to mnoho měsíců po plavbě. Například klient, který si pronajal plachetnici v Chorvatsku, dostal od pojišťovny půl roku po návratu z plavby, během které došlo při nehodě k totální škodě, výzvu k úhradě 144,655, – Eur do 8 dní. Následně bude požadovat částku i s úroky.

Pokud by došlo k uplatnění si škody od skippera, taková částka by bezpochyby měla ničivé následky pro skippera a jeho rodinu.

V tomto případě kapitán před plavbou uzavřel pojištění odpovědnosti skippera od YACHT-POOL. V momentě odeslání dokumentu s požadavkem na platbu, celý případ převzala společnost YACHT-POOL GmbH, jejíž zkušení právníci obhajují kapitána u soudu a to na náklady YACHT-POOL.

Pokud se prokáže, že se jednalo o hrubou nedbalost YACHT-POOL zaplatí škodu plus soudní výlohy. (Pokud se dokáže opak, plnění za škodu zůstává na pojistiteli charter lodi.)

Pojištění odpovědnosti tedy zahrnuje i obhajobu klienta vůči nárokům pojistitele charter lodi. Takový „souboj titánů“ je mnohem korektnější než konfrontace samotného klienta s požadavky a často agresivními postupy pojistitelů lodí. Právě na to jsme měli na vědomi při tvorbě produktu Pojištění odpovědnosti skippera charterové lodě.

Pojištění odpovědnosti, které si na našich stránkách můžete udělat online, a platí 12 měsíců na všechny plavby, které podniknete jako skipper.

Také však doporučujeme i opatrnost při podpisu smlouvy s charter společnostmi, čtěte, co podepisujete! Vyhnete se tak „toxickým“ podmínkám, které ve smlouvě zavazují klienta neoprávněně k zodpovědnosti ke škodám, za které reálně nenese odpovědnost.

Abychom orientaci v charter podmínkách vyjasnit YACHT-POOL vytvořil standardizovanou charter smlouvu (YACHT – POOL Fair charter Smluvní podmínky).

Množství kvalitních charter společností používá právě tyto smluvní podmínky, napsané našimi právníky, které garantují fér podmínky pro obě strany, charter společnost i klienta.