FAIR TRAG = Férový charter

Buďme k sobě upřímný, kdo skutečně pozorně přečte všechny obchodní podmínky při podpisu smlouvy? Každý, kdo dá ruku na srdce, musí přiznat, že souhlas z naší strany bývá často velmi unáhlený. V online byznysu jeden nejednou zaškrtne požadované políčko, aniž si dané podmínky i jen letmo prohlédl, což může mít v konečném důsledku neblahé následky o to horší o kolik závažnější je předmět dohody. Ale i když si na obeznámení s obchodními podmínkami dáváme záležet, ještě to neznamená, že nebudeme konfrontováni s problémem.

Drobné písmo zůstává zavřenou knihou pro většinu lidí. Aby byl člověk schopen správně vyhodnotit a interpretovat jednotlivé paragrafy a zjistit do jaké míry jsou právně závazné, musí se nejednou obrátit na odborné poradenství, což je zvláště náročné pokud se jedná o smlouvy formulované v cizím jazyce. V Chartrovém sektoru ale existuje řešení. Člověk  musí překonávat překážky nejen v každodenním životě, ale někdy i na dovolené. Charter klienti vědí, že se nejprve musí vypořádat s papíry, než začnou svůj výlet na pronajaté lodi. Dokud vše jde podle plánu, není třeba řešit kritické pasáže smluv. V případě soudního řízení, je situace zcela odlišná. Rozlišné obchodní podmínky jednotlivých provozovatelů byly příčinou problémů již několik let. Yacht-Pool pojištění nabízí se svými dohodami FAIRCharter řešení. Dr. Friedrich Schöchl, jeden z průkopníků v oblasti pojištění jachet a zakladatel a ředitel Yacht-Pool, vyvinul model mezinárodní dohody, který je k dispozici charterovým agenturám i samotným klientům v šesti různých jazycích – ke stažení na www .yacht-pool.de (ve složce služeb v rámci charterových pojištění).

Jasné právní vztahy pro všechny strany jsou i v zájmu agentur, které uzavírají smlouvy se svými klienty Říká Dr. Schöchl.

Obchodní podmínky naopak často obsahují nepřijatelné body, které se často u klientů nesetkávají s pochopením a v konečném důsledku se jeví jako nespravedlivé a způsobují rozpory. Dr. Schöchl cituje docela běžné klauzule: Nájemce je zodpovědný za všechny škody, které nebyly vyplaceny pojistitelem charterové společnosti. O tom, do jaké míry by tyto klauzule mohly být platné u soudu, můžeme diskutovat. V každém případě vedou k soudním sporům, tvrdí odborník na pojištění. Chartrová společnost mylně předpokládá, že může převést všechna rizika na nájemce. Je na klientovi, zda podnikne právní kroky proti takovému porušení zákona v případě pochybností. Dr. Friedrich Schöchl vidí agentury také ve velmi komplikované situací.

Dohoda o FAIRCharter je tedy cosi jako východisko z této mizerné situace.

S velikostí lodě narůstají i škody a závažnost konfliktů, stejně jako citlivost charterových klientů na obsah všeobecných obchodních podmínek. Odborníci pro právní záležitosti z rekreační oblasti jachtingu jsou neustále konfrontováni s případy nekorektním postupu a neférové ​​podmínek ve smlouvě. Například neoprávněně zadržené zálohy za pronájem jsou stálou příčinou nespokojenosti. Jedním z následků je poškození reputace charterového sektoru. Dohoda o FAIRCharter chce zajistit právní jasnost a jistotu právních předpisů pro všechny účastníky řízení a usiluje o spravedlivé vyvážení zájmů a povinností klientů i charterových společností. Společnosti, které začaly využívat Yacht-pool FAIRCharterTerms měli dosud pozitivní zkušenosti. Toto řešení se ještě neuplatnilo všude, ale počet charterových společností, které přijaly a zaručují tuto významnou dohodu neustále roste. Rovněž v souvislosti s marketingem, jim to dává prednost.Yacht Pool pevně věří, že další společnosti budou trend následovat, a že trh bude (alespoň v tomto sektoru) moci "plavat v bezpečných vodách". Nejen pro charterové společnosti, ale i pro agentury je dohoda velká šance, aby prezentovali své kompetence, způsobem, že budou aktivně nabízet smlouvu FAIRCharter. Navíc to dělá podnikání pro agentury jednodušší v mnoha ohledech. Yacht-Pool tedy zveřejnil seznam charterových společností, které jsou připraveny přijmout spravedlivé Smluvní podmínky. Odborníci pojištění jsou v první řadě zaměření na Chorvatsko, které je zdaleka nejdůležitějším charterovým regionem. Seznam společností, který je neustále aktualizován, naleznete zde: www.charterfairtrag.de/nutzer-des-charterfairtrages/. Friedrich Schöchl tak říká:

Jsme si jisti, že se tím vytvořil podklad pro bezkonfliktní podnikání mezi charterovými klienty, agenturami a provozovateli. Yacht-pool tím potvrdil, že je skutečný leader v oblasti fair charter.