10 DŮVODŮ, PROČ JE YACHT-POOL JEDNIČKA V POJIŠTĚNÍ CHARTERU (CZ)

… nebo proč levné není vždy i výhodné.

1 VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ.
Nezávislou pojišťovací společnost Yacht-Pool založil v r. 1976 Dr.F.Schochl. Jako první definovala rizika a standardy pojištění skipperů chartrových lodí. Podmínky neustále inovuje, aby splňovaly aktuální požadavky trhu a vyplňovali mezery v pojistném krytí . V této oblasti patří k lídrům v mezinárodním měřítku.

Je etablovaný a uznávaný partner pojišťoven, skipperů a poskytovatelů chartru.

 

2 JSME VŽDY na vaší straně.
Yacht – Pool pojištění vytvořili jachtaři pro jachtaře tak aby pokrývalo reálná rizika spojená s chartrem lodí. YACHT POOL vznikl jako „seskupení“ ( „pool“) skipperů, které tvoří protiváhu silným anonymním pojišťovnám.

 

3 KOMPLEXNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ.
Pojištění depozitu pokrývá jen menší a „snadněji snesitelnou“ část rizika – škodu na vámi pronajatém plavidle. Opravdu velké škody, přesahující výšku depozitu, které způsobíte hrubou nedbalostí pojištění depozitu nepokrývá. Stejně nepokrývá ani škody na jiném plavidle, nebo náklady za poskytnuté záchranné práce . Nehody bohužel často přinášejí rozsáhlé a různorodé škody, proto jsme vytvořili komplex vzájemně provázaných pojištění.

 

4 „NO GAPS“ V POJIŠTĚNÍ depozitu.
Při poškození vaší charterové lodě mohou nastat nesčetné škody, které není možné jmenovat a proto to neděláme. Z pojištění depozitu je vyloučen jen motor (za jeho stav odpovídá provozovatel plavidla) a spinakr / genaker. Všechny ostatní poškození na vaší charterové lodi pojištění pokrývá.

 

5 JSME ONLINE.
Pojištění můžete uzavřít prakticky obratem – online.

 

6 RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ.
Díky našim mnohaletým zkušenostem likvidace, po předložení potřebných dokumentů, řešíme promptně. Zkušenosti našich klientů mluví za nás.

 

7 PLATNOST POJIŠTĚNÍ JE 12 MĚSÍCŮ (kromě pojištění storna). Pronajměte si loď během 12 měsíců, kdekoliv, s jakoukoli posádkou. Vaše pojištění je platné.

 

8 PLATNÁ BEZ teritoriálních ohraničení – pojištění depozitu platí i mimo Evropu (celosvětově).

 

9 Férová CENA POJIŠTĚNÍ – ne každé „naoko“ levnější pojištěné je opravdu levné a výhodné. Porovnejte si výši spoluúčasti, výši pojistného krytí a délku platnosti pojištění. Je levnější pojištění opravdu vždy výhodné?

 

10 Řešímevaši ochranu GLOBÁLNĚ. Vypracovali jsme „FAIR Trag“ férovou smlouvu mezi poskytovatelem chartru a klientem. Klient v tomto vztahu většinou „tahá za kratší konec“ a podepisuje nevýhodné podmínky. Náš standardizovaný, právníky vypracovaný návrh chartrové smlouvy to ošetřuje. Vyžádejte si ho od vašeho agenta! Buďte chráněn před nekorektními body smluv a jejich důsledky.

 

 

YACHT POOL doporučuje:

Než uzavřete pojištění skippera chartrové lodě zvažte následující fakta:

1) „mind the gap“, pozor na mezery v pojistném krytí! Ptejte se, co pojištěné není.

Seznam nepojištěných položek může být pořádně dlouhý!

2) Nedívejte se jen na cenu pojištění, dívejte na reálné náklady. Velká spoluúčast a nízké krytí vás v konečném důsledku mohou vyjít pořádně draho.

3) Prověřte si časovou a územní platnost pojištění. Pokud je pojištění platné pouze na jeden charter, může být v konečném důsledku neekonomické!

4) Ptejte se na zkušenosti! Pojištění  skipperů je velmi specifické odvětví a vyžaduje zkušenosti.