Pojištění odstoupení od nájmu - Storno plus - pojištění insolventnosti charter společnosti

Informativní interpretace & benefity

Pro pojištění Storno plus platí stejné podmínky jako pro pojištění storna.

Navíc toto pojištění kryje riziko bankrotu chartrové společnosti.

Uzavření této smlouvy si prosím vyžádejte mailem na info@yacht-pool.sk

V žádosti prosím uveďte:
· jméno skippera,
· datum chartru,
· hodnotu (cenu) chartru uvedenou na charter smlouvě,
· název charter společnosti a - finálního poskytovatele chartru,
· krajinu chartru.