Proč uzavřít pojištění odstoupení od nájmu - storno?

Informativní interpretace & benefity

V případě, že onemocnění kapitán, nebo člen jeho nejbližší rodiny, může se stát, že není schopen nastoupit na plavbu. Pokud není možnost zajistit adekvátní náhradu a plavba je zrušena, je možné uplatnit plnění z pojištění storna (po odečtení spoluúčasti).