Proč uzavřít pojištění odstoupení od nájmu - storno?

Informativní interpretace & benefity

Info brožura produktu

V případě onemocnění skippera nebo člena jeho nejbližší rodiny se může stát, že není schopen nastoupit na plavbu. Pokud není možnost zajistit adekvátní náhradu a plavba je zrušena, je možné uplatnit plnění z pojištění storna. Spoluúčast pojištěného je 20%.

Pojištění pokrývá případy náhlého onemocnění, které neexistovalo, nebo jej nebylo možné předvídat před uzavřením pojistné smlouvy.

Pojištění platí i v případě onemocnění na COVID 19 (nutné doložit potvrzením od lékaře).

Pojištění pokrývá i storno z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu nejbližší rodiny (děti, rodiče, manžel / manželka). Výše pojistného je 4,9% z hodnoty chartru. Pojištění je třeba uzavřít nejpozději do 7 dnů od podpisu charter smlouvy, a ne méně než 30 dní před nástupem na charter.

(Na vyžádání je možné pojištění rozšířit na celou posádku.)