Proč uzavřít pojištění odpovědnosti skippera?

Informativní interpretace & benefity

Info brožura produktu

Především proto, že YACHT-POOL v pojištění odpovědnosti skippera pokrývá škody způsobené v důsledku hrubé nedbalosti. Běžné škody způsobené třetím osobám jsou v zásadě kryty z pojištění lodě, běžné škody na chartrové lodi do výše kauce jsou kryty z pojištění kauce.

V případě hrubé nedbalosti má povinnost náhrady škody v plném rozsahu skipper, to znamená, pojišťovna chartrové lodě, nebo chartrová společnost si může vymáhat náhradu škody od skippera. V případě uzavřeného pojištění odpovědnosti do jednání s charter společností nebo pojišťovnou namísto skippera vstupuje silný a zkušený partner - YACHT-POOL a v případě prokázané hrubé nedbalosti přebírá závazky vyplývající z pojistné smlouvy.

Další důvody: · Skipper odpovídá celým svým majetkem za škody, které způsobil jiným osobám včetně jejich majetku · Osobní pojištění neposkytuje dostatečné krytí vyplývající z aktivit skippera. · Skipper je zodpovědný za všechny členy posádky. · Není vždy jasné v jakém rozsahu je chartrová loď skutečně pojištěna. Velmi často je pojistné krytí omezeno jen na určitou hodnotu lodě, která může být velmi nízká ve srovnání s neomezenou osobní odpovědností. Často jsou zahrnuty pouze určité vyjmenované škody, například pouze škody vzniklé při kolizi atd. · Není jasné, zda je loď vůbec pojištěna a zda bylo pojistné uhrazeno včas. To může mít za následek, že pojistitel není povinen poskytnout plnění a skipper nemá žádnou pojistnou ochranu! · Lodě, které plují pod cizí vlajkou jsou zpravidla pojištěny ve smyslu pojistných podmínek platných v zahraničí a smlouva je obvykle v jazyce dané země, jako skipper prakticky nejste schopni posoudit rozsah skutečné pojistné ochrany. · Žádné jiné povinné pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka jachty nepokrývá škody vzniklé na pronajaté lodi v důsledku "hrubé nedbalosti" skippera.

Články a příklady z praxe naleznete zde:
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=167
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=231