Proč uzavřít pojištění odpovědnosti skippera?

Informativní interpretace & benefity

Protože v zásadě osobně zodpovídáte - celým svým současným i budoucím majetkem - za škody, které jste způsobili jiným osobám včetně jejich majetku.

· vaše osobní pojištění neposkytuje dostatečné krytí vyplývající z aktivit skippera.

· jako kapitán, jste také zodpovědný za všechny členy posádky.

· nejste si jistý v jakém rozsahu je cizí loď skutečně pojištěna. Velmi často je pojistné krytí omezeno jen na určitou hodnotu lodě, která může být velmi nízká v srovnání s neomezenou osobní odpovědností. Často jsou zahrnuty pouze určité vyjmenované škody, například pouze škody vzniklé při kolizi atd.

· nevíte, zda je loď vůbec pojištěna a zda bylo pojistné uhrazeno včas. To může mít za následek, že pojistitel není povinen poskytnout plnění a vy nemáte žádnou pojistnou ochranu!

· lodě, které se plaví pod cizí vlajkou jsou zpravidla pojištěny ve smyslu pojistných podmínek platných v zahraničí a smlouva je v jazyce dané země. Vy prakticky nejste schopni posoudit rozsah skutečné pojistné ochrany.

· žádné jiné povinné pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka jachty nepokrývá škody vzniklé na pronajaté lodi v důsledku "hrubé nedbalosti" skippera. YACHT - POOL pokrývá odpovědnost za škodu jako následek hrubé nedbalosti!