POJIŠTĚNÍ CHARTRU - PROFESIONÁLNÍ SKIPPER


Info brožúra k produktu zde.

Profesionální skipper je osoba, která vykonává funkci velitele plavidla za úplatu, finanční nebo nefinanční odměnu. Vzhledem ke zvýšenému riziku a větší frekvenci plaveb YACHT-POOL vypracoval specifické podmínky chartru. Hlavní odlišností od pojištění hobby skippera je, že se pojištění vztahuje výlučně na skippera, ne na pojištění celé posádky. Pojištění depozitu je platné pouze na jeden charter, ne na 12 měsíců. Tedy na každý charter je třeba vyžádat nové pojištění depozitu, doporučujeme ho rozpočítat na posádku. Platnost ostatních druhů pojištění profi skippera je identická s hobby skipperem (12 měsíců kromě pojištění storna).

  FORMULÁŘ - POJIŠTĚNÍ CHARTRU PROFESIONÁLNÍHO SKIPPERA