Proč uzavřít pojištění kauce?

Informativní interpretace & benefity

Každý zkušený skipper ví, jak rychle pomine harmonie mezi jeho posádkou v nepříjemných situacích, pokud on nebo člen posádky způsobí nějaké škody a všichni je musí nahradit. Posádka, která byla před nástupem na charter jednotná, je najednou nejednotná v názoru, proč mají platit všichni za škodu, kterou způsobil jen jeden a to nejčastěji kapitán. Skiper je totiž zodpovědný za celou loď.

To nevyhnutelně vedlo k tomu, že kapitáni, vědomi si vlastní odpovědnosti požadovali pojištění pro případ tohoto rizika.

Pojištění kauce se vztahuje nejen na jeden konkrétní charter, platí neomezeně na období 12 měsíců - na celém světě!