Proč uzavřít pojištění kauce?

Informativní interpretace & benefity

Info brožura produktu

Každý zkušený skipper ví, jak rychle pomine harmonie mezi jeho posádkou v nepříjemných situacích, pokud on nebo člen posádky způsobí nějaké škody a všichni je musí nahradit. Posádka, která byla před nástupem na charter jednotná, je najednou nejednotná v názoru, proč mají platit všichni za škodu, kterou způsobil jen jeden a to nejčastěji skipper. Skipper je totiž zodpovědný za celou loď.

To nevyhnutelně vedlo k tomu, že skipperi, vědomi si vlastní odpovědnosti požadovali pojištění pro případ tohoto rizika.

Pojištění kauce se vztahuje nejen na jeden konkrétní charter, platí neomezeně na období 12 měsíců - na celém světě (kromě Austrálie, Kanady a USA - na dotaz)!

Pojištění kauce pokrývá škodu způsobenou na pronajaté lodi, nikoliv však na lodi, jejíž poškození vaše pronajata loď jinému plavidlu nebo na jiném majetku způsobila.

Z pojištění kauce je vyňato poškození motoru a převodovky. (Pokud ke škodě došlo působením vnějších faktorů, tyto jsou pojištěny.)

Pojištění kauce je možné si navýšit dle potřeby během trvání pojištění, bez doplatku.

Článek, jak se rozlišuje pojištění depozitu a pojištění odpovědnosti:
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=231