Posledního pokouše pes …

„..A tím posledním je kapitán, tedy kapitán plavidla. Alespoň co se týká odpovědnosti za škody způsobené vedením plavidla. Toto riziko si ale málokdo uvědomuje, „říká Dr. Friedrich Schöchl, zakladatel společnosti Yacht-Pool, která se specializuje na pojištění jachtaře již od roku 1976.

Aktivně se věnoval jachtingu, ale i stavbě lodí a navíc, dlouhá léta pracoval na vedoucích pozicích ve finančnictví. Jako jachtař vnímal rizika, která při pronájmu lodí skippeři běžně podstupují, jakož i jejich znevýhodněnou pozici v případných sporech s pronajímateli lodí nebo s pojišťovnami, v nichž jsou charterového lodě pojištěné.

Spojil své právnické vzdělání a praktické zkušenosti a s týmem profesionálů a vytvořil produkty šité na míru pro reálné potřeby jachtařů. V roce 1976 vznikla společnost Yacht-Pool, která dnes představuje špičku v oblasti pojištění v jachtingu, v pojištění chartru a plavidel.

Pojišťovna je vždy při tom, když se láme chléb a informace přímo ze zdroje jsou proto velmi cenné. Jaké jsou tedy možná rizika a jak je minimalizovat? Na otázky odpovídá Dr. Schöchl:

Yacht-Pool a jiné pojišťovny doporučují nájemcům lodí, tj charterovým skipperům speciální pojištění. Jedním z nich je pojištění odpovědnosti skippera. Je takové pojištění opravdu nutné? Nezaručují charterového smlouvy, že na jachtu je uzavřeno pojištění zodpovědnosti vůči třetím osobám?

Dr. Schöchl: Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou plavidlem třetím osobám jsou hrazeny finanční škody vyplývající z nároků třetích osob. Existuje však několik zemí, v nichž není povinnost uzavřít takové pojištění odpovědnosti za škodu a tím pádem se může stát, že si pronajmeme nepojištěnou loď. Stejně se v jednotlivých zemích liší i výše předepsaného minimálního pojistného krytí. Ta je často nedostačující pro likvidaci reálných škodných udalostí. Střetli jsme se i s případy, kdy majitel plavidla neuhradil, například kvůli dočasné insolventnosti, pojistné včas. Ve smyslu pojistných podmínek může pojistitel v takovém případě být osvobozen od poskytnutí pojistného plnění. Tím vzniká závažné skryté riziko, kterému se vystavuje kapitán i celá posádka. V praxi se to skutečně stává, což je evidentní ze seznamů dlužníků pojišťovny. Skipper je tak osobně a neomezeně vystaven nárokům, které uplatňují poškození, ať už jde o škody na zdraví nebo na majetku, které jiným svým zaviněním způsobí.

O jakých částkách z odpovědnosti za škodu se zde bavíme?

Dr. Schöchl: Toto riziko by nemělo být podceňováno, protože zvláště v případě újmy na životě a zdraví dosahují částky z odpovědnosti za škodu takovou výšku, která by pro mnohé skippery znamenala finanční zruinování. Například naše společnost nabízí pojištění odpovědnosti skippera s pojistnou částkou minimálně 5 milionů eur, což lze v případě běžných nájmů lodí považovat za plně dostačující.

A co případné osobní pojištění odpovědnosti za škody?

Dr. Schöchl: Soukromé pojištění odpovědnosti se většinou nevztahuje na rizika vyplývající z vedení rekreačního plavidla. Právě pro krytí těchto rizik vzniklo speciální pojištění odpovědnosti pro charterového kapitán.

Více informací o pojištěni odpovědnosti Skiper a dalších pojistných produktech ušitých na míru a potřeby skippera najdete na našich stránkách www.yacht-pool.cz nebo www.yacht-pool.sk.